Otázky a odpovědi

Jaká bude cena za prohlídku a počítáte s prodejem suvenýrů?

S ohledem na investice při opravách objektů, náklady na pořízení, renovaci i údržbu exponátů, a pochopitelně i provozní režii, bylo základní vstupné stanoveno na 60 Kč, slevové (děti od 6 let, studenti, důchodci od 65 let a členové A.I.C.E.) 40 Kč a výhodné rodinné na 150 Kč. Nabízíme drobné suvenýry, turistické vizitky a deníky.   Rovněž zajímavým sběratelským předmětem je památeční pohlednice se snímky několika historických vozidel .