Speciální nabídka

01.04.2015 08:06

Snoubencům můžeme zajistit odvoz na svatební obřad s některým z našich historických vozidel. Budeme se snažit  vyhovět, pokud se dohodnete včas, mimo zimní období (za příznivých klimatických podmínek) a nebude to v kolizi s jinou aktivitou muzea. Z pochopitelných důvodů jsme schopni vyhovět především zájemcům z Plzeňského regionu.