Otázky a odpovědi

Jaká bude cena za prohlídku a počítáte s prodejem suvenýrů?

S ohledem na investice při opravách objektů, náklady na pořízení, renovaci i údržbu exponátů, a pochopitelně i provozní režii, bylo původní vstupné stanoveno na 80 Kč, slevové (děti od 6 let, studenti, důchodci od 65 let a držitelé ZTP) 50 Kč a výhodné rodinné na 200 Kč. Od nového roku 2022 jsme zavedli speciální vstupné pro skupiny 5-15 osob (max. 20 osob), které činí 60 Kč za osobu. Po rozšíření expozice je výše vstupného 100,- Kč pro dospělé osoby v produktivním věku,  60,- Kč pro děti od 6 let, sudenty, důchodce a ZTP,  dále zvýhodněná rodinná za 250,- Kč (2 dosp.+ až 3 děti do 15 let).

Nabízíme drobné suvenýry a turistické vizitky.  Hezkým sběratelským předmětem je unikátní pohlednice se snímky našich historických vozidel. Též si můžete zakoupit knížky "Trabanti mezi námi" a "Trabantem za polární kruh".