Informace o nás

Novodobá historie Svobodnického dvora začala v roce 1991, kdy byl v červnu navrácen potomkům bývalého vlastníka v naprosto zdevastovaném stavu. Jelikož se jedná o stavení památku (první zmínky ze 14.stol) bylo nutné přikročit k obnově jednotlivých objektů a hledat pro ně využití. Jako první byl zpřístupněn objekt bývalého čeledníku u silnice, kde byla v prosinci téhož roku otevřena prodejnička potravin s občerstvením, kterou záhy začali pravidelně navštěvovat místní živnostníci, zaměstnanci bytového družstva a o víkendech turisté a cyklisti. V zimním období docházeli na něco teplého bruslaři z nedalekého rybníčku u zastávky MHD. Bistro Lobzík se po letech změnilo v pizzerii, ale jelikož velikost nestačila poptávce, byla míst ní otevřena začátkem roku 2020 kavárna "Dvě buchty", která je zde v provozu doposud.

Během další etapy došlo na rekonstrukci obytných domů, obnově historické pavlače na původním špejcharu, vybudování terasy u bistra a nakonec i k opravě bývalých stájí, které sloužily na počátku třetího tisíciletí ke skladovacím a obchodním účelům. Koncem devadesátých let v malém domku na nádvoří byla umělecká kovárna kovárna, kde se vyráběly stylové mříže, krbové nářadí a opravovaly prvky z památkových objektů (kříže, lucerny, model pivovarského stroje, ap.)

Majitel části usedlosti byl již od 80.let min.století velkým příznivcem motorismu, především jeho historie, v průběhu třiceti let shromáždil za podpory manželky a přátel takřka kompletní kolekci značek a typů vozidel vyráběnou bývalým koncernem IFA v NDR a dalšího příslušenství. Kromě jejich údržby a renovace se s nimi pravidelně zúčastňuje různých akcí, historických výletů, orientačních jízd, výstav, natáčení aj. Jelikož se na deponovaná vozidla měli zájem podívat různí příznivci i mimo veřejné akce, zrodila se v roce 2007 myšlenka využít bývalé hospodářské prostory ke zřízení expozice jedné etapy vývoje motorismu od 30.let do roku 1990 a současně připomenout historii této unikátní a od r.1956 památkově chráněné nemovitosti. Expozice muzea byla po necelých dvou letech provozu rozšířena o další prostor.

Nyní máte možnost i vy zavzpomínat a svým potomkům ukázat, jak jste kdysi jezdili na chatu, do práce či za zábavou...

 

Jak již bylo na jiném místě uvedeno, po více jak dvaceti letech obnovy areálu se uvažovalo o smysluplném využtí prostor. I když opravy a údržba objektů jsou finančně a časově náročné, je třeba také tyto povinnosti odlehčit něčím pro radost, a tak po návštěvě podobných soukromých expozic ostatních sběratelů a nadšenců nejen u nás v republice, nebylo daleko k rozhodnutí zřídit ve městě piva s dlouholetou strojírenskou historií tuto expozici. Historické Lobzy jsou v podstatě vesnicí uprostřed města, a tak když se podařilo vzkřísit život na Selské návsi v Černicích, zpřístupnit Matoušův statek na Bolevecké návsi, či úspěšně zrekonstruovat nedalekou Koterovskou náves, je to další krok k uvědomění si, že i Rolnické náměstí nabízí možnost podobného využití a pozdvižení neprávem opomíjeného Svobodnického dvora jako vyhledávaného turistického cíle.

Je až téměř neuvěřitelné, že na počátku třetího tisíciletí v této lokalitě na území krajského města není splašková kanalizace a plyn. Těžká doprava  poškozuje dál přilehlé stavby. Doufáme, že se přístup vedení městského obvodu a magistrátu v tomto směru brzy změní a nejen obyvatelé Lobez se budou mít čím chlubit.

Děkujeme tedy touto cestou všem, kteří nám pomohli radou, či zapůjčením historických snímků a předmětů k naplnění nelehké představy. Je téměř symbolické, že zpřístupnění expozice se podařilo v roce, kdy se Plzeň stala Evropským městem kultury, byť to s tímto činem nikterak nesouvisí. Na opravu objektu a vybudování expozice nebyla poskytnuta žádná dotace, grant ani dar.

Tyto stránky a instalovaná expozice jsou určeny pro všechny generace. Své zde najdou jak příznivci historie, architektury, motorismu a designu. Vždyť kdysi vysmívaná čmoudící vozidla s dvoudobými motory byly jednak pro mnohé nedocenitelnou možností přesunu na krátké i dlouhé vzdálenosti, převozu nejrozličnějších předmětů a materiálu, ale také zdrojem zábavy a poučení. Jejich jednoduchá konstrukce vynikala vysokou spolehlivostí a možností snadné opravy v amatérských podmínkách. Současná vozidla již zřídka budou sloužit několik desetiletí a v jejich řízení se postupně vystřídá děda, otec i syn. Také technologie výroby karoserií od dřevěného skeletu potaženého koženkou, přes překližku k Duroplastu z odpadu bavlny a pryskyřice jsme se přes plech dostali k současným plastům. Moderní auta stále více využívají koncepci "vše vpředu", ale kromě německých výrobců to bylo ještě nedávno docela jinak. A to řadilo výrobky těchto automobilek k velmi žádaným, neboť i přes malý výkon a objem motoru poskytovaly neobvyklý zavazadlový prostor. Mnozí si již ani nevzpomenou, že auto bylo možné zakoupit jen na poukaz a složit v Mototechně vinkuovaný vklad. Nebo že  na nové auto platilo předkupní právo prodejny, takže sehnat relativně mladou ojetinu na inzerát  byl velký problém.  Jak se tankovala pohonná směs a třeba lepila píchlá duše na cestě si už mladí motoristé ani nedovedou představit. To vše se můžete dozvědět, když  navštívíte naší expozici.

Ženy zas zaujme móda oblečení a doplňky té doby, či barevné řešení interiérů. Připomeneme s jakou výbavou se začínalo jezdit campovat a jaké byly možnosti v počátcích autoturistiky. Ty nejmladší zas zaujme, že přejetí státní hranice do ciziny nebylo vždy tak jednoduché a kdo a s čím hlídal její nepřekročitelnost.